top of page

Veimester Kroghs gate

Veimester Kroghs gate er et Leilghetsprosjekt med fem enheter, utviklet av Veimester K AS. Norconsult AS var arkitekt Steinland AS sto for bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannkonsept og byggesøknad.

Bilder

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

bottom of page