top of page

VÅR PROSESS

 

I de fleste prosjekter kreves det ansvarlig søker og ansvarlig pro-sjekterende med riktig kompetanse. Vi tilbyr nettopp denne tjenesten.

 

Vår hovedoppgave er å levere nødvendig tegningsgrunnlag, prosjek-tering, utarbeide byggesøknad og å stille med ansvarsrett.

 

Vi starter med en befaring, deretter går vi gjennom kundens planer og behov for å utvikle boligen/bygget.

På bakgrunn av dette får kunden:

- Et pristilbud for å utarbeide et arkitektonisk konsept

- Nødvendige tegninger for å tilfredsstille kommunens krav til byggesøknad

- Utarbeidelse av selve byggesøknaden

- Utarbeidelse av arbeidstegninger som en byggmester eller entreprenør kan bruke som produksjonsunderlag

 

Vi følger gjerne kunden fra idéutvikling helt frem til fullført bygg. Tilbudet er firedelt og man kan benytte seg av hele eller deler av tilbudet.

Ta kontakt i dag for å avtale et uforpliktende møte eller en befaring

Steinland bakgrunn 1_edited.jpg

ARKITEKTTJENESTER

 

Går du med tanker om rehabilitering eller nybygg kan vi bistå deg i prosessen. Enten du trenger bistand med tegning og prosjektering av hus, næringsbygg, tilbygg eller påbygg hjelper vi deg gjerne.

SØKNADER

 

Enten vi står ansvarlig for hele prosjektet ditt, eller du kun trenger bistand med byggesøknad gjør vi vårt ytterste for å bistå deg i valg slik at din byggesøknad blir godkjent.

INGENIØRTJENESTER

 

Våre ingeniører kan bistå med prosjektering innenfor bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannkonsept, og energitiltak.

REGULERING OG AREALPLANLEGGING

 

Våre arealplanleggere kan bistå med mulighetsstudier, by- og regionplanlegging, område- og detaljregulering og eiendomsutvikling.

SENTRALT GODKJENT

 

 

Sentral godkjenning for: STEINLAND MULTIPLAN AS

Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1

Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2

Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2

Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2

Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2

Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Vi har over 20 år med erfaring innenfor disse fagområdene

bottom of page