SENTRALT GODKJENT

Sentral godkjenning for: STEINLAND MULTIPLAN AS

 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1

 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2

 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

 • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

 • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

 • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

 Vi har over 20 år med erfaring innenfor disse fagområdene.

SG_GULL_LYSBAKGRUNN.png