Ålesund studentboliger

84 studentboliger for Studentsamskipnaden Ålesund. Her brukte Steinland Multiplan AS egne arkitekter og ingeniører. Vi hadde ansvar for søknadsprosessen og all arkitekt- og ingeniørprosjektering i samspill med entreprenør.

Steinland logo 3_edited.jpg